Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
25.6.2024
Administratívna príprava a realizácia doplnenia k žiadosti "Rozšírenie priestorov materskej školy v obci Šišov".
Detail faktúry
Dátum doručenia 25.6.2024
Dodávateľ STUDNICA. n.o., Košická 56, 821 08 Bratislava
IČO 42053064
Číslo dokladu 2024000134
Popis Administratívna príprava a realizácia doplnenia k žiadosti "Rozšírenie priestorov materskej školy v obci Šišov".
Suma 75,00
21.6.2024
Audit účtovnej závierky. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 21.6.2024
Dodávateľ Ing. Sylvia Augustínová, A. Sládkoviča 344/21, 018 51 Nová Dubnica
IČO 42150116
Číslo dokladu 2024000133
Popis Audit účtovnej závierky. 
Suma 800,00
17.6.2024
Odoslané SMS správy za 5/2024.
Detail faktúry
Dátum doručenia 17.6.2024
Dodávateľ URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín
IČO 50749587
Číslo dokladu 2024000131
Popis Odoslané SMS správy za 5/2024.
Suma 7,98
17.6.2024
Paušál telefóny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 17.6.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO 35697270
Číslo dokladu 2024000129
Popis Paušál telefóny. 
Suma 76,88
17.6.2024
Stravné zamestnanci. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 17.6.2024
Dodávateľ Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156
IČO 36128503
Číslo dokladu 20240000123
Popis Stravné zamestnanci. 
Suma 142,50
17.6.2024
Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 17.6.2024
Dodávateľ Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 929 90 Bratislava 25
IČO 31320155
Číslo dokladu 2024000121
Popis Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu. 
Suma 66,00
7.6.2024
Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 7.6.2024
Dodávateľ BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86
IČO 36300225
Číslo dokladu 2024000132
Popis Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Suma 1079,81
7.6.2024
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
Dátum doručenia 7.6.2024
Dodávateľ V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin
IČO 36421693
Číslo dokladu 2024000120
Popis Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Suma -46,33
7.6.2024
Fritéza na šišky a langoše. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 7.6.2024
Dodávateľ APD-Company s. r. o., Kusín 38, 072 32 Kusín
IČO 55488749
Číslo dokladu 2024000119
Popis Fritéza na šišky a langoše. 
Suma 385,48
6.6.2024
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.6.2024
Dodávateľ DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany
IČO 46659021
Číslo dokladu 2024000124
Popis Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. 
Suma 66,00
6.6.2024
Teleskopický stožiar na vlajku. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.6.2024
Dodávateľ A. T. Shop s.r.o., Borská 2803/75, 31 600 Plzeň
IČO 26374757
Číslo dokladu 2024000113
Popis Teleskopický stožiar na vlajku. 
Suma 200,88
5.6.2024
Oprava Rollup.
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.6.2024
Dodávateľ FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava
IČO 35729040
Číslo dokladu 2024000125
Popis Oprava Rollup.
Suma 20,00
4.6.2024
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.6.2024
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2024000127
Popis Dodávka plynu. 
Suma 5,00
4.6.2024
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.6.2024
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2024000122
Popis Dodávka plynu. 
Suma 49,00
4.6.2024
Polohopisné a výškopisné zameranie areálu multifunkčného ihriska. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.6.2024
Dodávateľ Ing. Marek Mezovský, Rybany 460, 956 36 Rybany
IČO 46210261
Číslo dokladu 2024000118
Popis Polohopisné a výškopisné zameranie areálu multifunkčného ihriska. 
Suma 300,00
4.6.2024
Výkon zodpovednej osoby za 06/2024.
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.6.2024
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO 50528041
Číslo dokladu 2024000114
Popis Výkon zodpovednej osoby za 06/2024.
Suma 46,80
3.6.2024
Zálohové platby za plyn. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.6.2024
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO 44483767
Číslo dokladu 2024000130
Popis Zálohové platby za plyn. 
Suma 553,10
3.6.2024
Zber a preprava VŽP, kategória 3.
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.6.2024
Dodávateľ ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá
IČO 47158166
Číslo dokladu 2024000126
Popis Zber a preprava VŽP, kategória 3.
Suma 30,00
30.5.2024
Oprava a preskúšanie miestneho rozhlasu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 30.5.2024
Dodávateľ Jozef Mlynek - elektroinštaláciemlynek, pohostinstvo a kultúrna činnosť, Kpt. Žalmana 1715/9, 955 01 Topoľčany
IČO 37284339
Číslo dokladu 2024000112
Popis Oprava a preskúšanie miestneho rozhlasu. 
Suma 50,00
29.5.2024
Servisný zásah na ČOV. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 29.5.2024
Dodávateľ Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO 43874355
Číslo dokladu 2024000117
Popis Servisný zásah na ČOV. 
Suma 124,20