Dokumenty na stiahnutie
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
3.7.2024
Žiadosť o vydanie záväzného stanovisko k dodatočnému povoleniu stavby
Detail dokumentu
Dátum 3.7.2024
Názov Žiadosť o vydanie záväzného stanovisko k dodatočnému povoleniu stavby
3.7.2024
Žiadosť o vydanie záväzného stanovisko obce k projektovej dokumentácii stavby
Detail dokumentu
Dátum 3.7.2024
Názov Žiadosť o vydanie záväzného stanovisko obce k projektovej dokumentácii stavby
20.6.2024
Evidenčný list psa
Detail dokumentu
Dátum 20.6.2024
Názov Evidenčný list psa
18.7.2022
Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (chodníka) "rozkopávka"
Detail dokumentu
Dátum 18.7.2022
Názov Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (chodníka) "rozkopávka"
Popis Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (chodníka) "rozkopávka"
25.7.2021
Informácie k výrubu drevín
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov Informácie k výrubu drevín
25.7.2021
Žiadosť o výrub drevín
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov Žiadosť o výrub drevín
25.7.2021
zmena_uzivania_stavby_alebo_jej_casti
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov zmena_uzivania_stavby_alebo_jej_casti
25.7.2021
ziadost_o_zmenu_stavby_pred_dokoncenim
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov ziadost_o_zmenu_stavby_pred_dokoncenim
25.7.2021
ziadost_o_stavebne_povolenie-_vyhlasenie_stavebneho_dozoru_a_stanovisko_obce
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov ziadost_o_stavebne_povolenie-_vyhlasenie_stavebneho_dozoru_a_stanovisko_obce
25.7.2021
ziadost_o_povolenie_stavbnych_uprav
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov ziadost_o_povolenie_stavbnych_uprav
25.7.2021
ziadost_o_povolenie_drobnej_stavby
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov ziadost_o_povolenie_drobnej_stavby
25.7.2021
ziadost_o_odstranenie_stavby
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov ziadost_o_odstranenie_stavby
25.7.2021
ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby
25.7.2021
Návrh_na_zmenu_účelu_užívania_stavby
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov Návrh_na_zmenu_účelu_užívania_stavby
25.7.2021
navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia
25.7.2021
navrh_na_kolaudacne_rozhodnutie
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov navrh_na_kolaudacne_rozhodnutie
25.7.2021
Žiadosť_o_zrušenie_súpisného_čísla
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov Žiadosť_o_zrušenie_súpisného_čísla
25.7.2021
Žiadosť_o_určenie_súpisného_čísla
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov Žiadosť_o_určenie_súpisného_čísla
25.7.2021
ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu
25.7.2021
Postup pri podávaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na SS
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov Postup pri podávaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na SS