Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
27.7.2022
Maľovanie fasády obecnej budovy. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 27.7.2022
Dodávateľ Vladimír Orenič, Komenského 1049/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO 45610754
Číslo dokladu 2022000114
Popis Maľovanie fasády obecnej budovy. 
Suma 1220
22.7.2022
Nákup obkladačiek do kultúrneho domu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 22.7.2022
Dodávateľ MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov
IČO 51231735
Číslo dokladu 2022000131
Popis Nákup obkladačiek do kultúrneho domu. 
Suma 179,97
14.7.2022
Paušál - telefóny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.7.2022
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO 35697270
Číslo dokladu 2022000134
Popis Paušál - telefóny. 
Suma 68,20
14.7.2022
Čistenie ČOV. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.7.2022
Dodávateľ Peter Jamrich, SNP 228/6, 956 19 Krnča
IČO 53061586
Číslo dokladu 2022000133
Popis Čistenie ČOV. 
Suma 90
14.7.2022
Interiérové žalúzie. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.7.2022
Dodávateľ WindIS Slovakia s.r.o., Narcisová 2196/21, 955 01 Topoľčany
IČO 47484080
Číslo dokladu 2022000125
Popis Interiérové žalúzie. 
Suma 117,36
14.7.2022
Stojany na bicykel.
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.7.2022
Dodávateľ HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava
IČO 35838949
Číslo dokladu 2022000116
Popis Stojany na bicykel.
Suma 119,70
12.7.2022
Servisný zásah na ČOV AT 30.
Detail faktúry
Dátum doručenia 12.7.2022
Dodávateľ Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO 43874355
Číslo dokladu 2022000132
Popis Servisný zásah na ČOV AT 30.
Suma 114,48
9.7.2022
Odoslané SMS správy za mesiac 6/2022 - 48 SMS. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 9.7.2022
Dodávateľ URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín
IČO 50749587
Číslo dokladu 2022000123
Popis Odoslané SMS správy za mesiac 6/2022 - 48 SMS. 
Suma 2,18
7.7.2022
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
Dátum doručenia 7.7.2022
Dodávateľ DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany
IČO 46659021
Číslo dokladu 2022000128
Popis Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Suma 48
7.7.2022
Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 7.7.2022
Dodávateľ BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86
IČO 36300225
Číslo dokladu 2022000126
Popis Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Suma 875,84
7.7.2022
Stravné 7/2022.
Detail faktúry
Dátum doručenia 7.7.2022
Dodávateľ Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156
IČO 36128503
Číslo dokladu 2022000117
Popis Stravné 7/2022.
Suma 17
6.7.2022
Nákup kancelárskych potrieb a výroba šablóny s obecným znakom. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.7.2022
Dodávateľ FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava
IČO 35729040
Číslo dokladu 2022000127
Popis Nákup kancelárskych potrieb a výroba šablóny s obecným znakom. 
Suma 49,52
4.7.2022
Stravné 6/2022.
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.7.2022
Dodávateľ Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156
IČO 36128503
Číslo dokladu 2022000118
Popis Stravné 6/2022.
Suma 74,80
4.7.2022
Reklamné predmety. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.7.2022
Dodávateľ Nier Fina Wines SK, s.r.o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava 3
IČO 46225625
Číslo dokladu 2022000113
Popis Reklamné predmety. 
Suma 142,80
4.7.2022
Prenájom atrakcií na deň 2.7.2022.
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.7.2022
Dodávateľ Catering all in s.r.o., Hviezdoslavova 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO 48228974
Číslo dokladu 2022000115
Popis Prenájom atrakcií na deň 2.7.2022.
Suma 1721,20
2.7.2022
Hudobno-zábavný koncert.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.7.2022
Dodávateľ Stanislav Balázs, 951 04 Veľký Lapáš 1122
IČO 54527376
Číslo dokladu 2022000112
Popis Hudobno-zábavný koncert.
Suma 550
1.7.2022
Výkon zodpovednej osoby za 07/2022.
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.7.2022
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO 50528041
Číslo dokladu 2022000130
Popis Výkon zodpovednej osoby za 07/2022.
Suma 46,80
1.7.2022
Dodávka zemného plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.7.2022
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO 44483767
Číslo dokladu 2022000129
Popis Dodávka zemného plynu. 
Suma 337,40
1.7.2022
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.7.2022
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2022000122
Popis Dodávka plynu. 
Suma 27
1.7.2022
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.7.2022
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2022000121
Popis Dodávka plynu. 
Suma 4