Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
14.7.2023
Pomôcky do materskej školy. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.7.2023
Dodávateľ Internet Mall Slovkia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov
IČO 35950226
Číslo dokladu 2023000063
Popis Pomôcky do materskej školy. 
Suma 53,10
30.6.2023
Vydanie splnomocnenia.
Detail faktúry
Dátum doručenia 30.6.2023
Dodávateľ Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO 36631124
Číslo dokladu 2023000104
Popis Vydanie splnomocnenia.
Suma 7,00
19.6.2023
Telefóny - paušál. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 19.6.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO 35697270
Číslo dokladu 20230000102
Popis Telefóny - paušál. 
Suma 83,85
16.6.2023
RoZaNA text/audio. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 16.6.2023
Dodávateľ MK hlas, s.r.o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov
IČO 45352305
Číslo dokladu 2023000105
Popis RoZaNA text/audio. 
Suma 216,90
16.6.2023
Odoslané SMS správy za 4/2023 a 5/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 16.6.2023
Dodávateľ URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín
IČO 50749587
Číslo dokladu 2023000103
Popis Odoslané SMS správy za 4/2023 a 5/2023.
Suma 3,19
15.6.2023
Aerovizuálna prehliadka s komentárom. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 15.6.2023
Dodávateľ Michal Rostás - SOUNDVISION, SNP 71/22, 018 51 Nová Dubnica
IČO 37657445
Číslo dokladu 2023000101
Popis Aerovizuálna prehliadka s komentárom. 
Suma 490,00
12.6.2023
Výkon zodpovednej osoby za 06/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 12.6.2023
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO 50528041
Číslo dokladu 2023000091
Popis Výkon zodpovednej osoby za 06/2023.
Suma 46,80
9.6.2023
Polohopisné a výškopisné zmeranie areálu materskej školy. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 9.6.2023
Dodávateľ Ing. Marek Mezovský, Rybany 460, 956 36 Rybany
IČO 46210261
Číslo dokladu 2023000100
Popis Polohopisné a výškopisné zmeranie areálu materskej školy. 
Suma 400,00
9.6.2023
Vyúčtovanie dodávky elektriny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 9.6.2023
Dodávateľ V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin
IČO 36421693
Číslo dokladu 2023000097
Popis Vyúčtovanie dodávky elektriny. 
Suma -840,90
9.6.2023
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 9.6.2023
Dodávateľ DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany
IČO 46659021
Číslo dokladu 2023000092
Popis Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. 
Suma 66,00
8.6.2023
Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 8.6.2023
Dodávateľ BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86
IČO 36300225
Číslo dokladu 2023000091
Popis Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Suma 1101,25
6.6.2023
Pohon na bránu na požiarnu zbrojnicu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.6.2023
Dodávateľ Ondrej Kimle, 956 38 Veľké Hoste 308
IČO 44318031
Číslo dokladu 2023000096
Popis Pohon na bránu na požiarnu zbrojnicu. 
Suma 493,00
5.6.2023
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.6.2023
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2023000095
Popis Dodávka plynu. 
Suma 51,00
5.6.2023
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.6.2023
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2023000094
Popis Dodávka plynu. 
Suma 5,00
5.6.2023
Zber a preprava VŽP, kategórie 3.
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.6.2023
Dodávateľ ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá
IČO 47158166
Číslo dokladu 2023000093
Popis Zber a preprava VŽP, kategórie 3.
Suma 24,00
2.6.2023
Zálohové platby za plyn. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.6.2023
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO 44483767
Číslo dokladu 2023000098
Popis Zálohové platby za plyn. 
Suma 719,30
29.5.2023
Serviský zásah na ČOV AT 30 ovál iPS. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 29.5.2023
Dodávateľ Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO 43874355
Číslo dokladu 2023000089
Popis Serviský zásah na ČOV AT 30 ovál iPS. 
Suma 127,20
22.5.2023
Uverejnenie inzerátu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 22.5.2023
Dodávateľ Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO 35790253
Číslo dokladu 2023000084
Popis Uverejnenie inzerátu. 
Suma 96,00
19.5.2023
Stravné pre zamestnancov. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 19.5.2023
Dodávateľ Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156
IČO 36128503
Číslo dokladu 2023000090
Popis Stravné pre zamestnancov. 
Suma 77,50
18.5.2023
Vypracovanie zmien v projektovej dokumentácii s rozpočtom - Obecný úrad. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 18.5.2023
Dodávateľ K2-ART, s.r.o., Dlhá 16, 949 01 Nitra
IČO 47914092
Číslo dokladu 2023000088
Popis Vypracovanie zmien v projektovej dokumentácii s rozpočtom - Obecný úrad. 
Suma 790,00