Šport

Odovzdanie nového hasičské auto s plným vybavením
 
Pána podpredsedu vlády a ministra vnútra SR ako aj hostí privítal starosta obce  p. Jaroslav Sitár  a p. Peter Sitár, ktorý je zároveň aj veliteľom našej hasičskej jednotky, starostovia obcí mikroregiónu Suchodolie, poslanci Obecného zastupiteľstva obce Šišov, občania našej obce a okolitých obcí.  Po zaznení povelu: „Hasičská jednotka POZOR! K hláseniu hľaď !“ a podaní hlásenia ministrovi,  p. starosta predniesol príhovor,  v ktorom pripomenul, že náš hasičský zbor na budúci rok oslávi už 90 rokov svojej existencie a aktívne sa zaraduje  do diania našej obce. Poďakoval v mene DHZ za hasičské vozidlo.
 
Následne vystúpil s príhovorom aj podpredseda vlády a minister vnútra R. Kaliňák, ktorý zaželal hasičom veľa úspechov v ich prospešnej práci .
 
Po príhovoroch pán minister odovzdal kľúče veliteľovi hasičského zboru.

TJ Sokol
 
         Futbalový klub hrá zápasy v   VII. lige "B" 
 
 
DHZ
 
         Dobrovoľný hasičský a požiarny zbor má v Obci Šišov dlhodobú tradíciu, asi od roku 1925. DHZ má 57 členov a veliteľ je Peter Sitár. Mužský aj ženský oddiel hasičov sa úspešne zúčastňuje požiarnických súťaži a sú držitelia viacerých ocenení. Získané trofeje zdobia kanceláriu starostu obce.
 

Nové detské ihrisko
fotkyfotkyfotkyfotky