Symboly obce

Symbolmi obce sú:

- erb obce

- vlajka obce Šišov

- pečať obce Šišov

 

Erb obce Šišov tvorí v modrom štíte v dolnej časti zlatá zemeguľa s vyrastajúcimi tŕňovými vetvami na ľavej strane, stromom v strede a vavrínovou ratolesťou vpravo. Strom má zelenú korunu, kmeň je strieborný, zemeguľa je zlatá. Vavrínová ratolesť i tŕňové vetvy sú strieborné a tŕne, ktoré preliali Kristovu krv sú zlaté.

Erb obce je evidovaný v Heraldickom registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Erb obce pod signatúrou HR SR: S-111/1996.

Vlajka obce Šišov  má sedem rovnako širokých pozdĺžnych pruhov, vo farebnosti: zelená, biela, žltá, modrá, žltá, biela, zelená. Vlajka má pomer strán 2 : 3, ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

Pečať obce Šišov tvorí erb obce Šišov s kruhopisom: „OBEC ŠIŠOV“.

 

                                                                   

Erb obce                                                                                                             Zástava obce