Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
21.4.2023
Stravné 01 - 02/2023 - doplatok. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 21.4.2023
Dodávateľ Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156
IČO 36128503
Číslo dokladu 023000065
Popis Stravné 01 - 02/2023 - doplatok. 
Suma 53,60
17.4.2023
Stravné 3/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 17.4.2023
Dodávateľ Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156
IČO 36128503
Číslo dokladu 2023000066
Popis Stravné 3/2023.
Suma 95,00
17.4.2023
Telefóny - paušál. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 17.4.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO 35697270
Číslo dokladu 2023000064
Popis Telefóny - paušál. 
Suma 83,42
17.4.2023
Prevádzka služby Hlásenierozhlasu na obdobie do 30.4.2024.
Detail faktúry
Dátum doručenia 17.4.2023
Dodávateľ URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín
IČO 50749587
Číslo dokladu 2023000060
Popis Prevádzka služby Hlásenierozhlasu na obdobie do 30.4.2024.
Suma 441,67
17.4.2023
Šmýkačka na detské ihrisko. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 17.4.2023
Dodávateľ BPP s. r. o., Cesta ku Smrečine 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO 36045721
Číslo dokladu 2023000059
Popis Šmýkačka na detské ihrisko. 
Suma 80,00
13.4.2023
Realizácia verejného obstarávania akcie: Rekonštrukcia plynovej kotolne - Základná škola Šišov.
Detail faktúry
Dátum doručenia 13.4.2023
Dodávateľ Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
IČO 37667041
Číslo dokladu 2023000052
Popis Realizácia verejného obstarávania akcie: Rekonštrukcia plynovej kotolne - Základná škola Šišov.
Suma 190,00
12.4.2023
Vyúčtovanie dodávky elektriny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 12.4.2023
Dodávateľ V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin
IČO 36421693
Číslo dokladu 2023000062
Popis Vyúčtovanie dodávky elektriny. 
Suma -436,16
6.4.2023
Systémová podpora URBIS. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.4.2023
Dodávateľ MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 971 01 Banská Bystrica
IČO 36041688
Číslo dokladu 2023000054
Popis Systémová podpora URBIS. 
Suma 45,12
4.4.2023
Zálohové platby za plyn. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.4.2023
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO 44483767
Číslo dokladu 2023000061
Popis Zálohové platby za plyn. 
Suma 719,30
4.4.2023
Webové sídlo so službou Dobraobec 04/05/06.
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.4.2023
Dodávateľ Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance
IČO 53539133
Číslo dokladu 2023000058
Popis Webové sídlo so službou Dobraobec 04/05/06.
Suma 75,00
4.4.2023
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.4.2023
Dodávateľ DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany
IČO 46659021
Číslo dokladu 2023000053
Popis Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Suma 66,00
3.4.2023
Zber a preprava VŽP, kategórie 3.
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.4.2023
Dodávateľ ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá
IČO 47158166
Číslo dokladu 2023000057
Popis Zber a preprava VŽP, kategórie 3.
Suma 30,00
3.4.2023
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.4.2023
IČO 35815256
Číslo dokladu 2023000056
Popis Dodávka plynu. 
Suma 5,00
3.4.2023
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.4.2023
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2023000055
Popis Dodávka plynu. 
Suma 51,00
3.4.2023
Výkon zodpovednej osoby za 04/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.4.2023
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO 50528041
Číslo dokladu 2023000051
Popis Výkon zodpovednej osoby za 04/2023.
Suma 46,80
23.3.2023
Pero s ukazovatkom. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 23.3.2023
Dodávateľ LAJKA ADV, s.r.o., Sokolská 287/31, 013 24 Strečno
IČO 36665037
Číslo dokladu 2023000046
Popis Pero s ukazovatkom. 
Suma 290,63
22.3.2023
Externý manažment projektu v rámci žiadosti o NFP. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 22.3.2023
Dodávateľ PROROZVOJ, s.r.o., Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
IČO 50451022
Číslo dokladu 2023000050
Popis Externý manažment projektu v rámci žiadosti o NFP. 
Suma 495,00
15.3.2023
Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 15.3.2023
Dodávateľ BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86
IČO 36300225
Číslo dokladu 2023000049
Popis Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Suma 957,87
15.3.2023
Zemné práce s UNC, štrky. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 15.3.2023
Dodávateľ Peter Pál, 956 38 Šišov 166
IČO 35210532
Číslo dokladu 2023000043
Popis Zemné práce s UNC, štrky. 
Suma 1046,34
14.3.2023
Telefóny - paušál. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.3.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO 35697270
Číslo dokladu 2023000048
Popis Telefóny - paušál. 
Suma 84,55