Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
13.3.2023
Autorská odmena za lecenciu na verejné použitie hudobných diel. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 13.3.2023
Dodávateľ SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
IČO 00178454
Číslo dokladu 2023000045
Popis Autorská odmena za lecenciu na verejné použitie hudobných diel. 
Suma 22,80
10.3.2023
Vyúčtovacia faktúra za dodávky elektriny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 10.3.2023
Dodávateľ V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin
IČO 36421693
Číslo dokladu 2023000047
Popis Vyúčtovacia faktúra za dodávky elektriny. 
Suma -320,99
9.3.2023
Alikvotná čiastka za cestovné na školení. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 9.3.2023
Dodávateľ Obec Libichava, 956 38 Libichava
IČO 00699268
Číslo dokladu 2023000036
Popis Alikvotná čiastka za cestovné na školení. 
Suma 7,33
7.3.2023
Stravné za 2/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 7.3.2023
Dodávateľ Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156
IČO 36128503
Číslo dokladu 2023000038
Popis Stravné za 2/2023.
Suma 61,20
7.3.2023
Stravné za 1/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 7.3.2023
Dodávateľ Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156
IČO 36128503
Číslo dokladu 2023000037
Popis Stravné za 1/2023.
Suma 52,70
6.3.2023
Zálohové platby za plyn. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.3.2023
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO 44483767
Číslo dokladu 2023000044
Popis Zálohové platby za plyn. 
Suma 719,30
6.3.2023
Skladacia mapa VKÚ a exteriérová mapa. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.3.2023
Dodávateľ VKÚ Harmanec, s.r.o., 974 01 Kynceľová 54
IČO 46747770
Číslo dokladu 2023000035
Popis Skladacia mapa VKÚ a exteriérová mapa. 
Suma 256,80
6.3.2023
Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.3.2023
Dodávateľ Ing. arch. Janka Privalincová, Azalková 11, 949 01 Nitra
IČO 36935662
Číslo dokladu 2023000031
Popis Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.
Suma 1400
3.3.2023
Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.3.2023
Dodávateľ ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá
IČO 47158166
Číslo dokladu 2023000042
Popis Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Suma 24,00
3.3.2023
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.3.2023
Dodávateľ DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany
IČO 46659021
Číslo dokladu 2023000039
Popis Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Suma 66,00
2.3.2023
Výroba a montáž okien. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.3.2023
Dodávateľ WindIS Slovakia s.r.o., Narcisová 2196/21, 955 01 Topoľčany
IČO 47484080
Číslo dokladu 2023000034
Popis Výroba a montáž okien. 
Suma 2757,26
2.3.2023
Výkon zodpovednej osoby za 03/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.3.2023
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO 50528041
Číslo dokladu 2023000033
Popis Výkon zodpovednej osoby za 03/2023.
Suma 46,80
1.3.2023
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.3.2023
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2023000041
Popis Dodávka plynu. 
Suma 51,00
1.3.2023
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.3.2023
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2023000040
Popis Dodávka plynu. 
Suma 5,00
23.2.2023
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov.
Detail faktúry
Dátum doručenia 23.2.2023
Dodávateľ Kováčik s. r. o., č. 41, 956 32 Livina
IČO 34108629
Číslo dokladu 2023000032
Popis Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov.
Suma 347,88
15.2.2023
Servisný poplatok ČOV  AT. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 15.2.2023
Dodávateľ Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO 43874355
Číslo dokladu 2023000028
Popis Servisný poplatok ČOV  AT. 
Suma 127,20
14.2.2023
Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.2.2023
Dodávateľ ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá
IČO 47158166
Číslo dokladu 2023000016
Popis Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Suma 18,00
14.2.2023
Paušál - telefóny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.2.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO 35697270
Číslo dokladu 2023000029
Popis Paušál - telefóny. 
Suma 98,25
10.2.2023
Nádobka na odpad Epsom - tlačiareň. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 10.2.2023
Dodávateľ APM Technik s.r.o., 956 38 Libichava 80
IČO 50517872
Číslo dokladu 2023000015
Popis Nádobka na odpad Epsom - tlačiareň. 
Suma 10,50
8.2.2023
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu.
Detail faktúry
Dátum doručenia 8.2.2023
Dodávateľ V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin
IČO 36421693
Číslo dokladu 2023000030
Popis Vyúčtovacia faktúra za elektrinu.
Suma -127,01