Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
18.5.2023
Vypracovanie projektovej dokumentácie s rozpočtom - Zdravotné stredisko Šišov.
Detail faktúry
Dátum doručenia 18.5.2023
Dodávateľ K2-ART, s.r.o., Dlhá 16, 949 01 Nitra
IČO 47914092
Číslo dokladu 2023000087
Popis Vypracovanie projektovej dokumentácie s rozpočtom - Zdravotné stredisko Šišov.
Suma 3300,00
18.5.2023
Náplň do tlačiarne Epson - sada. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 18.5.2023
Dodávateľ APM Technik s.r.o., 956 38 Libichava 80
IČO 50517872
Číslo dokladu 2023000083
Popis Náplň do tlačiarne Epson - sada. 
Suma 225,00
17.5.2023
Konštrukcia na ukotvenie tabule. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 17.5.2023
Dodávateľ FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava
IČO 35729040
Číslo dokladu 2023000085
Popis Konštrukcia na ukotvenie tabule. 
Suma 298,00
16.5.2023
Telefóny - paušál. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 16.5.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO 35697270
Číslo dokladu 2023000086
Popis Telefóny - paušál. 
Suma 85,25
15.5.2023
Nákup materiálu a tovaru. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 15.5.2023
Dodávateľ GABEKO s. r. o. , 956 36 Rybany 375
IČO 46738169
Číslo dokladu 2023000074
Popis Nákup materiálu a tovaru. 
Suma 98,49
12.5.2023
Kurz prvej pomoci. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 12.5.2023
Dodávateľ Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, Trnavská cesta 8/A, 820 05 Bratislava
IČO 36076643
Číslo dokladu 2023000080
Popis Kurz prvej pomoci. 
Suma 180,00
11.5.2023
Vyúčtovanie dodávky elektriny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 11.5.2023
Dodávateľ V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin
IČO 36421693
Číslo dokladu 2023000077
Popis Vyúčtovanie dodávky elektriny. 
Suma -616,99
10.5.2023
Ročná kontrola bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 10.5.2023
Dodávateľ E K O T E C spol. s r. o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava
IČO 00687022
Číslo dokladu 2023000082
Popis Ročná kontrola bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska. 
Suma 386,40
10.5.2023
Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 10.5.2023
Dodávateľ BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86
IČO 36300225
Číslo dokladu 2023000079
Popis Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Suma 1115,30
9.5.2023
Grafická úprava a tlač listu do monografie.
Detail faktúry
Dátum doručenia 9.5.2023
Dodávateľ FOMI s.r.o., Jánošovská 8, 038 61 Vrútky
IČO 44446331
Číslo dokladu 2023000081
Popis Grafická úprava a tlač listu do monografie.
Suma 80,00
8.5.2023
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 8.5.2023
Dodávateľ Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO 34006273
Číslo dokladu 2023000070
Popis Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023.
Suma 45,00
4.5.2023
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.5.2023
Dodávateľ DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany
IČO 46659021
Číslo dokladu 2023000071
Popis Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Suma 66,00
2.5.2023
Zálohové platby za plyn. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.5.2023
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO 44483767
Číslo dokladu 2023000078
Popis Zálohové platby za plyn. 
Suma 719,30
2.5.2023
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.5.2023
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2023000076
Popis Dodávka plynu. 
Suma 51,00
2.5.2023
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.5.2023
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2023000075
Popis Dodávka plynu. 
Suma 5,00
2.5.2023
Nákup betónu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.5.2023
Dodávateľ MPL STAVRO s. r. o., Rybárska 3, 911 01 Trenčín
IČO 36346594
Číslo dokladu 2023000073
Popis Nákup betónu. 
Suma 47,44
2.5.2023
Zber a preprava VŽP, kategórie 3.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.5.2023
Dodávateľ ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá
IČO 47158166
Číslo dokladu 2023000072
Popis Zber a preprava VŽP, kategórie 3.
Suma 24,00
2.5.2023
Výkon zodpovednej osoby za 05/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.5.2023
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO 50528041
Číslo dokladu 2023000068
Popis Výkon zodpovednej osoby za 05/2023.
Suma 46,80
28.4.2023
Oprava elektrického vedenia. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 28.4.2023
Dodávateľ ELEKTROMONT TOPOĽČANY, s.r.o., Železničiarska ulica 6, 955 01 Topoľčany
IČO 36547174
Číslo dokladu 2023000069
Popis Oprava elektrického vedenia. 
Suma 504,00
28.4.2023
Vývoz a zneškodnenie odpdu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 28.4.2023
Dodávateľ BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86
IČO 36300225
Číslo dokladu 2023000067
Popis Vývoz a zneškodnenie odpdu. 
Suma 1626,37