Projekty
Zrealizované projekty
Pridané: 09.05.2022

Pridané: 05.06.2021

Rekonštrukcia domu smútku v obci

Pridané: 05.06.2021

Wifi pre teba

Pridané: 05.06.2021

COOP Jednota aj v roku 2020 vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie grantu v rámci 4. ročníka projektu „Program podpory lokálnych komunít“ .

Pridané: 05.06.2021

Cieľ a popis projektu: Cieľom projektu je revitalizácia parku pred obecným úradom.