Projekty
Dom smútku

Rekonštrukcia domu smútku v obci

Cieľ a popis projektu: Cieľom je rekonštrukcia domu smútku v obci, ktorá pozostáva z nasledovných prác:  izolácia vlhkého muriva, omietnutie izolovanej steny, náter fasády, maľovanie interiéru, výmena okien a dverí za plastové a výmena ventilátorov.
Tento projekt sa realizuje formou finančného príspevku  z Ministerstva financií SR
Poskytovateľ: Ministerstvo financií SR
Prijímateľ: Obec Šišov
Sídlo: Šišov 63

Realizácia projektu:

Obec  Šišov požiadala v roku 2019 Ministerstvo financií SR o poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukciu domu smútku v obci.  Naša žiadosť bola podporená a obec dostala finančný príspevok vo výške 8 000 eur. Predmetom rekonštrukcie bolo predovšetkým odvlhčenie obvodovej steny, výmena okien a dverí za plastové, pokládka keramickej dlažby, výmena ventilátorov v obradnej sieni a nové vertikálne žalúzie v oboch miestnostiach domu smútku.
Celkové náklady na realizované práce  predstavovali sumu 8 820,52 eur. Rozdiel medzi poskytnutým finančným príspevkom a celkovými nákladmi bol financovaný z vlastných zdrojov obce.