VZN
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
17.8.2021
VZN č. 1/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Detail dokumentu
Dátum 17.8.2021
Názov VZN č. 1/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
6.6.2021
VZN č. 5/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 6.6.2021
Názov VZN č. 5/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6.6.2020
VZN č. 3 2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka ŠZ na území obce Šišov pre rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 6.6.2020
Názov VZN č. 3 2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka ŠZ na území obce Šišov pre rok 2021
6.6.2020
VZN č. 4 2020 o nakladaní s KO a s DSO
Detail dokumentu
Dátum 6.6.2020
Názov VZN č. 4 2020 o nakladaní s KO a s DSO
6.6.2020
VZN č. 2 2020 o čase predaja, poskytovaní služieb
Detail dokumentu
Dátum 6.6.2020
Názov VZN č. 2 2020 o čase predaja, poskytovaní služieb
6.6.2020
VZN č. 1 2020 o ochrannom pásme pohrebiska
Detail dokumentu
Dátum 6.6.2020
Názov VZN č. 1 2020 o ochrannom pásme pohrebiska
12.12.2019
VZN č. 5 2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka ŠZ na území obce Šišov pre rok 2020
Detail dokumentu
Dátum 12.12.2019
Názov VZN č. 5 2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka ŠZ na území obce Šišov pre rok 2020
12.12.2019
VZN č. 4 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 12.12.2019
Názov VZN č. 4 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
22.11.2019
Návrh VZN č. 4 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 22.11.2019
Názov Návrh VZN č. 4 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
26.6.2019
VZN_3-2019
Detail dokumentu
Dátum 26.6.2019
Názov VZN_3-2019
29.3.2019
VZN 2-2019
Detail dokumentu
Dátum 29.3.2019
Názov VZN 2-2019
29.3.2019
VZN_1-2019
Detail dokumentu
Dátum 29.3.2019
Názov VZN_1-2019
6.6.2018
VZN 2-2018
Detail dokumentu
Dátum 6.6.2018
Názov VZN 2-2018
6.6.2018
Dodatok č. 1 k VZN 1-2018
Detail dokumentu
Dátum 6.6.2018
Názov Dodatok č. 1 k VZN 1-2018
6.6.2018
VZN_1-2018
Detail dokumentu
Dátum 6.6.2018
Názov VZN_1-2018
15.12.2016
VZN č.3-2016 o daniach
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2016
Názov VZN č.3-2016 o daniach
15.12.2016
Návrh VZN č.3-2016 o daniach
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2016
Názov Návrh VZN č.3-2016 o daniach
15.6.2016
vzn 2 navrh
Detail dokumentu
Dátum 15.6.2016
Názov vzn 2 navrh
27.5.2016
VZN č.1-2016 povodňový plán
Detail dokumentu
Dátum 27.5.2016
Názov VZN č.1-2016 povodňový plán
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac