Základná škola

 

zssisov.edupage.org/text30/

 

 

Základná škola Šišov

Raditeľka ZŠ: 

Mgr. Tatiana Babišová 

Adresa: ZŠ Šišov, 956 38 Šišov 74

Telefón: 038/76 96 129

zssisov@gmail.com

 

www.zssisov.estranky.sk

 

 


Súčasnosť

 

 

V súčasnosti má škola 9 tried a 112 žiakov, jedno oddelenie školskej družiny  - XX žiakov. Na škole vyučuje 13 pedagógov, vrátane miestneho katolíckeho kňaza, ktorý vyučuje náboženskú výchovu. Nepedagogických pracovníkov je 5, v školskej jedálni sú 3 pracovníčky a v školskej družine 1 vychovávateľka.

 

Na škole sa zriadili špeciálne učebne hudobnej výchovy, prírodovedných predmetov, informatiky, jazyková učebňa.Škola ponúka žiakom prácu v rôznych záujmových krúžkoch. Škola sa zapája do rôznych projektov, súťaží, olympiád, recitačných prednesov a podobne.

 

V roku 2008 sa postupne začalo s výmenou starých okien za plastové. Za poskytnuté financie sa vymenila iba časť okien na budove školy.

 

Škola podala projekt na viacúčelové školské ihrisko, ktoré je v súčasnosti pred dokončením.

 

V roku 2010 sa uskutočnila rekonštrukcia hygienických zariadení v budove telocvične. Zapojením pedagógov do projektu MVP škola získala 6 počítačov a interaktívnu tabuľu na zriadenie multimediálnej učebne.

V tomto roku sa plánuje rekonštrukcia počítačovej učebne.

 

Z histórie

 

O školských pomeroch v obci Šišov sa zachovali súvislejšie správy až od polovice 16.storočia. V reformačnom období pôsobili v obci štyria evanjelickí učitelia : Matej Fabricius , Ján Klučáni, Matej Filipi, Mikuláš Belohorský.

O budove najstaršej šišovskej školy vieme, že stála neďaleko potoka, pretože v čase povodní často trpela záplavami. Obecnú ľudovú školu z pálenej tehly a s kamennými základmi postavili v rokoch 1920 - 1922.

Po 2. svetovej vojne školu umiestnili v šišovskom kaštieli. Kaštieľ potrebám školy nevyhovoval, nebola v ňom telocvičňa, chýbali modernejšie hygienické zariadenia,  počet žiakov sa zvyšoval, preto sa začala výstavba novej základnej deväťročnej školy na mieste starého šišovského majera. Vyučovanie v našej škole sa začalo v septembri 1968, hoci jedáleň a telocvičňa neboli dokončené. Celá škola bola slávnostne otvorená vo februári 1969. V roku 1976 stúpol celkový počet žiakov na vyše 350.

 

Riaditelia starých škôl v Šišove:

Michal Števurka okolo r. 1700

Anton Sukup 1781 - 1810

František Sukup 1810 - 1870

Karol Gašparovič 1870 - 1889

Juraj Kovalík 1889 - 1914

Karol Károli 1914 - 1922

Michal Šimko 1922 - 1946

Pavel Meluš 1946 - 1953 /NŠ/

Ján Ragan 1953 - 1959

Rudolf Krumpál 1950 - 1962 /OSŠ/

Jozef Hromník 1952 - 1958

Elena Raganová 1958 - 1959

Ján Mikuš 1959 - 1960 /ZDŠ/

Jozef Kalnovič 1960 - 1965

 

Riaditelia novej budovy školy:

Ľudovít Kukan                   1965 - 1969

Ján Číž                            1969 - 1973
František Zelenický          1973 - 1988
Vladimír Krištof                1988 - 1992
Eva Kubíčková - Záferová 1992 - 2014

Mária Kubričanová              2014 - 2019
Tatiana Babišová          2019 - súčastnosť