Materská škola

Materská škola Šišov

Riaditeľka MŠ: 

Mgr. Silvia Škultétyová

Adresa: MŠ Šišov, 956 38 Šišov

Telefón: 0918115277

email: materska.skola.sisov@gmail.com