Komunálne voľby
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
10.10.2022
Informácia o zápise oprávnených voličov do špeciálneho zoznamu (COVID-19) a o prenosných volebných urnách
Detail dokumentu
Dátum 10.10.2022
Názov Informácia o zápise oprávnených voličov do špeciálneho zoznamu (COVID-19) a o prenosných volebných urnách
22.9.2022
Zoznam registrovaných kandidátov
Detail dokumentu
Dátum 22.9.2022
Názov Zoznam registrovaných kandidátov
15.7.2022
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu
Detail dokumentu
Dátum 15.7.2022
Názov Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu
Popis Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu
15.7.2022
Oznámenie o čase a mieste konania volieb
Detail dokumentu
Dátum 15.7.2022
Názov Oznámenie o čase a mieste konania volieb
Popis Oznámenie o čase a mieste konania volieb
15.7.2022
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Detail dokumentu
Dátum 15.7.2022
Názov Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Popis Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
15.7.2022
Emailova adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie
Detail dokumentu
Dátum 15.7.2022
Názov Emailova adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie
Popis Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie
15.7.2022
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
Detail dokumentu
Dátum 15.7.2022
Názov Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
Popis Haromonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
10.6.2022
Zverejnenie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávny obcí
Detail dokumentu
Dátum 10.6.2022
Názov Zverejnenie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávny obcí
10.6.2022
Komunálne voľby 2022
5.6.2021
počet obyvateľov
Detail dokumentu
Dátum 5.6.2021
Názov počet obyvateľov
Prílohy
64508_001.jpeg
5.6.2021
zapisovateľka
Detail dokumentu
Dátum 5.6.2021
Názov zapisovateľka
5.6.2021
počet poslancov
Detail dokumentu
Dátum 5.6.2021
Názov počet poslancov
5.6.2021
určenie volebnej miestnosti
Detail dokumentu
Dátum 5.6.2021
Názov určenie volebnej miestnosti
5.6.2021
elektronická adresa
Detail dokumentu
Dátum 5.6.2021
Názov elektronická adresa
5.6.2021
Usmernenie
Detail dokumentu
Dátum 5.6.2021
Názov Usmernenie
5.6.2021
Zoznam zaregistrovaných kandidátov
Detail dokumentu
Dátum 5.6.2021
Názov Zoznam zaregistrovaných kandidátov
5.6.2021
voľby 2018
Detail dokumentu
Dátum 5.6.2021
Názov voľby 2018