2019

Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Danišová.pdf (770641)  Dátum zverejnenia 31.12.2019  Dátum účinnosti 1.1.2020
 
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu.pdf (1766617)   Dátum zverejnenia 12.12.2019  Dátum účinnosti 13.12.2019
 
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb.pdf (4426497)    Dátum zverejnenia 4.12.2019    Dátum účinnosti 5.12.2019
 
Zmluva o dielo č. 20112019 Lentas.pdf (5155130)   Dátum zverejnenia 20.11.2019     Dátum účinnosti 21.11.2019
 
Dohoda č. 19091018 ÚPSVaR.pdf (2184632)    Dátum zverejnenia 7.11.2019     Dátum účinnosti  8.11.2019
 
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania.pdf (1109997)  Dátum zverejnenia 6.11.2019     Dátum účinnosti 7.11.2019
 
Dodatok č. 2 k zmluve o popl.Spol.obecného úradu Rybany.pdf (654097) Dátum zverejnenia 4.11.2019  Dátum účinnosti 5.11.2019
 
Zmluva o poskytnutí dotácie - TJ Sokol Šišov.pdf (1095253)   Dátum zverejnenia 16.10.2019      Dátum účinnosti 17.10.2019
 
Zmluva č. 16102019ZZ o zriadení záložného práva.pdf (2361198)    Dátum zverejnenia 9.10.2019   Dátum účinnosti 10.10.2019
 
Zmluva o termínovanom úvere č. 920-2019-UZ.pdf (18024054)    Dátum zverejnenia 9.10.2019   Dátum účinnosti 10.10.2019
 
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1352-2019-D.pdf (1596233)   Dátum zverejnenia 9.10.2019   Dátum účinnosti 10.10.2019
 
Zmluva o združenej dodávke plynu - innogy.pdf (2558976)  Dátum zverejnenia 9.10.2019    Dátum účinnosti 10.10.2019
 
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 304.pdf (933140)  Dátum zverejnenia 21.9.2019  Dátum účinnosti 22.9.2019
 
Dodatok č.3 k zmluve o dielo č. 304.pdf (220651) Dátum zverejnenia 12.9.2019  Dátum účinnosti 13.9.2019
 
Licenčná zmluva TENDERnet.pdf (1548407)   Dátum zverejnenia  10.9.2019     Dátum účinnosti  11.9.2019
 
Zmluva 129-POD-301-19.pdf (24631113)   Dátum zverejnenia 23.8.2019       Dátum účinnosti 24.8.2019
 
Zmluva o nájme nebytových priest. Slovak Telekom.pdf (5667498)  Dátum zverejnenia 21.8.2019   Dátum účinnosti 22.8.2019
 
Dodatok č. 001 Zmluva o dodávke plynu.pdf (2027519)  Dátum zverejnenia 12.8.2019    Dátum účinnosti 13.8.2019
 
Zmluva TSK.pdf (1843727)      Dátum zverejnenia 12.7.2019     Dátum účinnosti 13.7.2019
 
Zmana poistnej zmluvy - Allianz a.s..pdf (17444602)  Dátum zverejnenia 12.7.2019   Dátum účinnosti 13.7.2019
 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnurí NFP - PPA.pdf (1854553)   Dátum zverejnenia 4.7.2019    Dátum účinnosti 5.7.2019
 
Zmluva o dielo 20190601 - Lentas s.r.o..pdf (5192327)   Dátum zverejnenia 26.6.2019   Dátum účinnosti 27.6.2019
 
Dohoda VZ900294 - MILSY a.s..pdf (550731)     Dátum zverejnenia 24.6.2019     Dátum účinnosti 25.6.2019
 
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Ďuržová.pdf (4694782)  Dátum zverejnenia 14.6.2019  Dátum účinnosti 15.6.2019
 
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 304 - S.P.I..pdf (764729)   Dátum zverejnenia 30.5.2019   Dátum účinnosti 31.5.2019
 
Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC spol. s.r.o..pdf (4644943)  Dátum zverejnenia 17.6.2019    Dátum účinnosti 18.6.2019
 
Zmluva o dielo č. 20190501 - Oprava fasady a výmena okien - HZ Šišov.pdf (6549673)  Dátum zverejnenia 7.6.2019   Dátum účinnosti 8.6.2019
 
Dohoda o urovnaní - SPP distribúcia a.s..pdf (1345175)  Dátum zverejnenia 22.5.2019   Dátum účinnosti 23.5.2019
 
 
Zmluva - DPO SR.pdf (3885340)   Dátum zverejnenia 2.5.2019   Dátum účinnosti 3.5.2019
 
Zmluva úrazové poistenie - komunálna poisťovňa.pdf (5165050)   Dátum zverejnenia 30.4.2019  Dátum účinnosti 1.5.2019
 
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.pdf (9926179) Dátum zverejnenia 25.4.2019  Dátum účinnosti 26.4.2019
 
Poistná zmluva - Generali.pdf (7446019)    Dátum zverejnenia 8.4.2019   Dátum účinnosti 9.4.2019
 
Zmluva o nájme pozemkov - Hanová.pdf (561483)  Dátum zverejnenia 2.4.2019   Dátum účinnosti 3.4.2019
 
J. Beňo - kúpna zmluva.pdf (1972688)  Dátum zverejnenia 22.3.2019   Dátum účinnosti 23.3.2019
 
Arnold izolácie - zmluva o poskytnutí fin. prostiredkov.pdf (457352)    Dátum zverejnenia 20.3.2019    Dátum účinnosti 21.3.2019
 
M. Čuháková - zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov.pdf (468374)    Dátum zverejnenia 6.3.2019    Dátum účinnosti 7.3.2019
 
D. Bracho - zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov.pdf (449045)   Dátum zverejnenia 6.3.2019    Dátum účinnosti 7.3.2019
 
Zmluva RoFarm.pdf (1579033)   Dátum zverejnenia 22.2.2019     Dátum účinnosti 23.2.2019
 
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb cns-net.pdf (7074820)  Dátum zverejnenia 19.2.2019   Dátum účinnosti 20.2.2019
 
Dodatok k zmluve č.1 cns s.r.o..pdf (3719398)  Dátum zverejnenia 19.2.2019   Dátum účinnosti 20.2.2019
 
Kúpna zmluva - Pavel Godál.pdf (1994647)   Dátum zverejnenia 27.2.2019    Dátum účinnosti 28.2.2019
 
Kúpna zmluva - Július Daniš.pdf (1998430)   Dátum zverejnenia 22.2.2019   Dátum účinnosti 23.2.2019
 
Zmluva - Spoločný úrad.pdf (1039457) Dátum zverejnenia 30.1.2019  Dátum účinnosti 31.1.2019
 
Kúpna zmluva - Peter Michlík.pdf (1952893)  Dátum zverejnenia 11.2.2019   Dátum účinnosti  12.2.2019
 
Erika Danišová.pdf (1606884)  Dátum zverejnenia 4.2.2019 Dátum účinnosti 5.2.2019
 
Borina Ekos.pdf (2976701)   Dátum zverejnenia 25.1.2019    Dátum účinnosti 26.1.2019
 
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostr..pdf (1903832)  Dátum zverejnenia 25.1.2019  Dátum účinnosti 26.1.2019
 
Zmluva o poskytovaní služieb 2019.pdf (3434006) Dátum zverejnenia 18.1.2019     Dátum účinnosti 19.1.2019