2018

 
Dodatok k Zmluve Orange                    Dátum zverejnenia 14.12.2018     Dátum učinnosti 15.12.2018
 
Zmluva o nájme nehnuteľností Danišová     Dátum zverejnenia 03.12.2018      Dátum učinnosti 04.12.2018
 
Dohoda o vyplňovacom práve              Dátum zverejnenia 6.11.2018      Dátum učinnosti 7.11.2018
Zmluva o terminovanom úvere             Dátum zverejnenia 6.11.2018      Dátum učinnosti 7.11.2018
 
Kúpna zmluva                                        Dátum zverejnenia 16.10.2018     Dátum učinnosti 17.10.2018
 
Kúpna zmluva                                        Dátum zverejnenia 30.8.2018     Dátum učinnosti 31.8.2018
 
Zmluva o poskytovaní služieb               Dátum zverejnenia 20.7.2018     Dátum učinnosti 21.7.2018
 
Zmluva 2/2018                                       Dátum zverejnenia 11.6.2018      Dátum učinnosti 12.6.2018
 
Zmluva 1/2018                                       Dátum zverejnenia 8.6.2018      Dátum učinnosti 9.6.2018
 
Construction dodatok č.1.pdf (805726)   Dátum zverejnenia 30.10.2018   Dátum učinnosti 31.10.2018
 
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby                   Dátum zverejnena 14.5.2018        Dátum učinnosti 15.5.2018
 
Kúpna zmluva                                          Dátum zverejnena 14.5.2018        Dátum učinnosti 15.5.2018
 
Mandátna zmluva                                     Dátum zverejnena 1.5.2018        Dátum učinnosti 2.5.2018
 
Mandátna zmluva                                     Dátum zverejnena 1.5.2018        Dátum učinnosti 2.5.2018
 
 
Zmluva o poskytovaní služby                   Dátum zverejnena 28.3.2018        Dátum učinnosti 29.3.2018
 
Zmluva o dielo a licenčná zmluva           Dátum zverejnena 12.2.2018        Dátum učinnosti 13.2.2018