2017

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu          Dátum zverejnena 27.11.2017        Dátum učinnosti 28.11.2017
 
Zmluva o dielo 304          Dátum zverejnena 28.11.2017        Dátum učinnosti 29.11.2017
 
Zmluva o dielo 1/2017          Dátum zverejnena 27.11.2017        Dátum učinnosti 28.11.2017
 
Zmluva o dielo č. O/115/2017       Dátum zverejnenia 18.9.2017    Dátum učinnosti 19.9.2017
 
Zmluva Ďuržová             Dátum zverejnenia 04.7.2017    Dátum učinnosti 05.7.2017
 
Zmluva DPO SR            Dátum zverejnenia 7.6.2017    Dátum učinnosti 8.6.2017
 
Zmluva TOPSET             Dátum zverejnenia 7.6.2017    Dátum učinnosti 8.6.2017
 
 
Zmluva Peter Haviar a Gabriela Haviarová  Dátum zverejnenia 27.04.2017 Dátum učinnosti 28.04.2017