Výsledok elektronického sčítania obyvateľov v obci Šišov
Od 15. februára do 31. marca 2021 prebehlo elektronické sčítanie obyvateľov, v ktorom sa
sčítalo 4 844 007 obyvateľov, čo predstavuje 86 %.
V našej obci sa elektronicky sčítalo 92,13 % obyvateľov. Ďakujeme všetkým.
Asistované sčítanie obyvateľov, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby
potrvá 6 týždňov a termín vyhlási Štatistický úrad SR na základe epidemiologickej situácie na
Slovensku. O presnom termíne budeme občanov obce včas informovať.

 

vimeo.com/471290558

www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUohttps://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUo

www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

www.youtube.com/watch?v=f_lZpXRYt8Y&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=1

www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=9s

Sčítanie SODB 2021

Kedy?

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať v dňoch od 15. februára do 31. marca 2021

Kto sa má zúčastniť?

Zúčastniť sa sčítania obyvateľstva je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky (t.j. každý občan s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom na území SR)

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Ako?

100% elektronicky

Jednoducho vyplnením elektronického formulára, ktorý bude zverejnený na webovej stránke www.scitanie.sk cez počítač / tablet / smartfón (mobil) s pripojením na internet

Čo ak sa neviem / nemôžem sčítať elektronicky sám?

V našej obci bude zriadené kontaktné miesto za účelom služby asistovaného sčítania, ktoré občania budú môcť navštíviť a za pomoci asistenta formulár vyplniť

V našej obci budú k dispozícii mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, ak o túto službu požiada

Aké údaje údaje je potrebné uviesť?

Všetky údaje, ktoré obyvateľ do formulára uvedie, sa musia vzťahovať na rozhodujúci okamih, ktorým je 1. január 2021

https://www.scitanie.sk/