Územný plán obce Šišov

Textová časť

Grafická časť 

1. SCHEMA ZAVAZNEJ CASTI
PO ZMENE
ZMENA
 
2. OCHRANA PRIRODY A TVORBA KRAJINY
PO ZMENE
PRED ZMENOU
ZMENA
PO ZMENE
PRED ZMENOU
ZMENA 
4. DOPRAVA A VODNE HOSPODARSTVO
PO ZMENE
PRED ZMENOU
5. ENERGETIKA A TELEKOMUNIKACIE
PO ZMENE
PRED ZMENOU
ZMENA
6. OCHRANA PF
PO ZMENE
PRED ZMENOU
ZMENA
7. SCHEMA VPS
PO ZMENE 
PRED ZMENOU
ZMENA
 
8. SIRSIE VZTAHY
 

Záväzná časť