Wifi pre teba


Cieľ a popis projektu: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom. Predmetom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života na území obce, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmového internetu.
Tento projekt sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku  z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Poskytovateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Prijímateľ: Obec Šišov
Sídlo: Šišov 63

Realizácia projektu:
Obes Šišov sa  uchádzala o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  v rámci OP: Operačný program integrovaní infraštruktúra, prioritná os: Informačná spoločnosť, konkrétny cieľ: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN výzvy  na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Úradu podpredsedu Vlády SR pre informatizáciu na realizáciu projektu s názvom: Wifi pre Teba
Projekt bol úspešný a podporený finančným príspevkom vo výške 14 250 eur. Bolo zrealizované verejné obstarávanie na dodávateľa, ktoré je v štádiu podpisovania zmluvy a kontroly riadiacim orgánom. Po vykonaní kontroly verejného obstarávania bude nasledovať proces realizácie projektu.