Novinky

Oznam OZ 2016

25.11.2016 10:09
oynam 2016.docx (15550)

Predaj pozemku

25.10.2016 20:11
Obec Šišov týmto zmysle ustanovenia  § 9 a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov oznamuje zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Šišov, a to : parc. č. 17/21 - ovocný sad vo výmere 609 m2 v katastrálnom území Šišov , obce Šišov,...

Predaj pozemku

12.09.2016 10:20
Obec Šišov týmto zmysle ustanovenia § 9  a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov oznamuje zámer previesť z dôvodu osobitného zreteľa časť parcely CKN číslo 71/5 – záhrada  vo výmere  922m2 na základe identifikácie...

Predaj pozemku

12.09.2016 10:16
Obec Šišov týmto zmysle ustanovenia § 9  a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov oznamuje zámer previesť z dôvodu osobitného zreteľa časť parcely CKN číslo 239 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere  533m2 na základe...

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy

04.08.2016 11:38
výberové konanie MŠ 2016.pdf (366209)

výberové konanie učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie

14.06.2016 09:38
VÝBEROVÉ KONANIE.docx (13341)   OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA NA MIESTO   UČITEĽ PRE NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE       Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v Základnej škole Šišov:    V zmysle § 11 a ods. 1 zákona 317/2009 Z.z. o...

Nový PHSR 2015

25.02.2016 11:22
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Sisov.doc (482304) PHSR Sisov 2015-2024 (2).doc (3610112)  

Obecné zastupiteľstvo

22.02.2016 20:17
Oznám Dňa 25.2.2016 o 18.00 hod sa uskutoční obecné zastupiteľstvo v zasadáčke obecnéhio úradu. 

Návrh rozpočtu na rok 2016

27.11.2015 18:02
Príjmy 12351241_10206687738290219_1873877354_n.jpg (96563) 12358173_10206687738050213_867868077_n.jpg (60425)   Výdavky 12346845_10206687737170191_1236900701_n.jpg (81982) 12348605_10206687737410197_317319199_n.jpg (92023) 12358312_10206687736730180_1010396792_n.jpg...

Dotazník - Uvedený formulár slúži na získanie informácií pre spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

29.10.2015 12:54
Cieľom dotazníka je zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach ich života. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pomôže zlepšiť rozvoj, rozšíriť ponuku a kvalitu služieb zabezpečovaných obcou, a inými poskytovateľmi, zlepšiť kvalitu technickej infraštruktúry, odpadového...
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>