Novinky

Návrh - VZN 2/2018

12.11.2018 11:19
VZN 2-2018.pdf (227875)

Upovedomenie o podanom odvolaní Verejná vyhláška

05.11.2018 13:40
upovedomenie o podanom odvolaní Šimunčíkov á.pdf (235318)

zámer predaja pozemku

01.10.2018 12:20
Zámer predaja pozemku Uznesenie č. 275 zo dňa 26.09.2018 Obecné zastupiteľstvo v Šišove  I. ruší Uznesenie č. 265/2018 zo dňa 22.6.2018 II. prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce, a to pozemku parcela č. 44/25 – záhrada vo výmere 483 m2, č. 44/24 – záhrada vo...

verejná vyhláška

01.10.2018 09:28
RoZÚK Šimunčíková HB.pdf (237935)

Oznam

19.06.2018 10:49
Pozvánka - na obecné zastupiteľstvo.docx (15132)

Verejná vyhláška Rozhodnutie o prerušení konania

14.06.2018 19:57
prerušenie územného konania hospodárska bud ova Šimunčíková (1).pdf (381586)

oznam

29.05.2018 10:32

Návrh Záverečného účtu obce Šišov za rok 2017

21.05.2018 09:10
Záverečný účet obce Šišov za rok 2017 - návrh.pdf (474572)

Výberové konanie do funkcie riaditeľa MŠ

14.05.2018 08:29
výberové konanie MŠ 2018 - 2.pdf (294713)

Verejná vyhláška o začatí obstarávania Zmien a spolkov č. 3 Smerného územného plánu obce Šišov

07.05.2018 10:58
S_zacatie_verejna vyhlaska.doc (45568) S_ZaD3_PP_Rozdelovnik.doc (67584) S_ZaD3_schema predmetu.jpg (2401742)  
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>