Novinky

ZSE

01.12.2017 11:39

Mikuláš

29.11.2017 11:12

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

28.11.2017 09:03
Rekonštrukcia KD 2.pdf (208260)

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šišov - Výzva na predloženie CP

22.11.2017 14:59
Predĺženie lehoty na predloženie cenovej ponuky Oznamenie_predlzenie_lehoty.pdf (330909)   Príioha c.1 - vykaz vymer.pdf (73598) Priloha c. 2-Navrh_na_plnenie_kriteria.pdf (23300) Priloha_c3-Navrh_zmluvy_o_dielo.pdf (80491) Priloha-c.4-Cestne-prehlasenie_o_uplatneni_socialneho_aspektu..doc.pdf...

Pozvánka

30.10.2017 12:16

Kominár

11.09.2017 10:54
Oznam – Kominárske služby Dňa 27.09.2017 sa v našej obci budú vykonávať revízie a čistenie komínov na plynné a tuhé palivo. Čistenie a kontroly komínov, dymovodov podľa § 23 ods. 1 vyhlášky č. 401/2007 Z.z.. Občania, ktorý budú mať záujem, nech sa prídu nahlásiť na obecný úrad...

Oznam

11.09.2017 10:38

Elektronická adresa - voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

21.08.2017 18:38
V súlade s Harmonogramom organizačno - technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017. Obec Šišov určuje elektronickú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komsie takto: obecsisov@gmail.com   V Šišove, 21.8.2017

DOVOLENKA

31.07.2017 13:34
Z dôvodu čerpania dovolenky bude obecný úrad otorený od 1.8.2017 do 14.8.2017 len v čase  9.00 - 11.00 hod.  OD 15.8:2017 už budú pôvodné stránkové dni.  

Územné rozhodnutie - verejná vyhláška

25.07.2017 10:26
slovak telcom delcom stožiar.pdf (433699)
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>