Novinky

Príkaz

10.03.2020 13:13
Príkaz   starostky obce č. 1/2020   k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom   V záujme zabezpečenia maximálnej ochrany zdravia obyvateľov obce Šišov pred ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19 vydávam tento príkaz č. 1/2020 k...

Zápis do 1. ročníka

09.03.2020 11:36

Úroveň triedenia KO v obci Šišov za rok 2019

06.03.2020 09:45
Úroveň triedenia KO za rok 2019.docx (15517)

Výsledky volieb do NR SR pre Obec Šišov

02.03.2020 08:08
volby NR SR 2020.pdf (210392)

Výrub drevín

13.02.2020 07:59
Výrub drevín - oznámenie o začatí konania - k. ú. Šišov -13.02.2020 Na základe žiadosti fyzickej osoby doručenej dňa 10.02.2020 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté...

Výrub drevín

27.01.2020 11:40
Výrub drevín - oznámenie o začatí konania - k. ú. Šišov - 27.01.2020 Na základe žiadosti fyzickej osoby doručenej dňa 24.01.2020 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo...

Pozvánka

24.01.2020 13:55
POZVÁNKA   V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam verejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutoční   dňa    29. januára 2020  v Šišove o 17.00 ...

Kalendár vývozu DS a KO

08.01.2020 08:25

Rozpočet na rok 2020

30.12.2019 13:58
Ropočet 2020 výdavky.pdf (22056) Rozpočet 2020 príjmy.pdf (10444)

Obecné zastupiteľstvo

04.12.2019 11:00
POZVÁNKA  V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam  verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutoční  dňa 10. decembra 2019 v Šišove o 16.30 hod. v budove Obecného úradu Šišov  PROGRAM...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>