Novinky

zámer predaja pozemku

29.03.2018 09:57
zámer predaja pozemku Uznesenie č. 234 zo dňa 28.2.2018. B: prerokovalo     zámer predaja pozemku parc. reg. C-KN č. 85/7 o výmere 751 v katastrýlnom území Šišov obce šišov, zapísaného na LV č. 240 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb....

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy

16.01.2018 09:12
výberové konanie MŠ 2018.pdf (295243)

DAŇOVÉ POVINNOSTI OBČANOV

10.01.2018 14:50
DAŇOVÉ POVINNOSTI OBČANOV Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti! Mesiac január je každý rok spätý aj s termínom podávania daňových priznaní k miestnym daniam. Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2018 je rozhodujúci...

rozpočet 2018

14.12.2017 20:29
rozpočet 2018.pdf (2084753)

Oznam

11.12.2017 08:24
Oznam na Obec.zastupiteľstvo.doc (41984)

Návrh rozpočtu na rok 2018

05.12.2017 11:27
001 (4 files merged).pdf (2084753)

ZSE

01.12.2017 11:39

Mikuláš

29.11.2017 11:12

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

28.11.2017 09:03
Rekonštrukcia KD 2.pdf (208260)

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šišov - Výzva na predloženie CP

22.11.2017 14:59
Predĺženie lehoty na predloženie cenovej ponuky Oznamenie_predlzenie_lehoty.pdf (330909)   Príioha c.1 - vykaz vymer.pdf (73598) Priloha c. 2-Navrh_na_plnenie_kriteria.pdf (23300) Priloha_c3-Navrh_zmluvy_o_dielo.pdf (80491) Priloha-c.4-Cestne-prehlasenie_o_uplatneni_socialneho_aspektu..doc.pdf...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>