Novinky

výberové konanie učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie

14.06.2016 09:38
VÝBEROVÉ KONANIE.docx (13341)   OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA NA MIESTO   UČITEĽ PRE NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE       Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v Základnej škole Šišov:    V zmysle § 11 a ods. 1 zákona 317/2009 Z.z. o...

Nový PHSR 2015

25.02.2016 11:22
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Sisov.doc (482304) PHSR Sisov 2015-2024 (2).doc (3610112)  

Obecné zastupiteľstvo

22.02.2016 20:17
Oznám Dňa 25.2.2016 o 18.00 hod sa uskutoční obecné zastupiteľstvo v zasadáčke obecnéhio úradu. 

Návrh rozpočtu na rok 2016

27.11.2015 18:02
Príjmy 12351241_10206687738290219_1873877354_n.jpg (96563) 12358173_10206687738050213_867868077_n.jpg (60425)   Výdavky 12346845_10206687737170191_1236900701_n.jpg (81982) 12348605_10206687737410197_317319199_n.jpg (92023) 12358312_10206687736730180_1010396792_n.jpg...

Dotazník - Uvedený formulár slúži na získanie informácií pre spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

29.10.2015 12:54
Cieľom dotazníka je zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach ich života. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pomôže zlepšiť rozvoj, rozšíriť ponuku a kvalitu služieb zabezpečovaných obcou, a inými poskytovateľmi, zlepšiť kvalitu technickej infraštruktúry, odpadového...

Pozvánka

26.08.2015 11:03
Pozvanky dzh auto.pdf (188481)  

Predaj pozemku

19.08.2015 19:58
Obec Šišov týmto zmysle ustanovenia  §.9 a ods. 8 prísm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Šišov, a to: dielu č. 1 o výmere 733 m2, dielu č. 2 o výmere 216 m2, dielu č. 3 o výmere 37 m2, ktoré boli odčlenené z...

Pozvánka OZ

14.08.2015 09:39
Pozvanka OZ.jpg (1037423)

Predaj pozemku

11.06.2015 17:22
Obec Šišov týmto v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer previesť z dôvodu osobitného zreteľa parcelu CKN číslo 385/10 - zastavané plochy a nádvoria vo  výmere 813 m2, parcelu CKN číslo 385/9 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere...

Predaj pozemku parc. CKN 6/11

11.06.2015 17:02
Obec Šišov týmto v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer previesť z dôvodu osobitného zreteľa parcelu CKN číslo 6/11 - zastavané plochy a nádvoria vo  výmere 713 m2 na kupujúceho ECOFACT, s.r.o. Komárnicka 11, Bratislava 82103....
<< 13 | 14 | 15 | 16 | 17 >>