Novinky

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Šišov

25.01.2017 10:54
výberové konanie -hlavný kontrolór obce (1).pdf (307212) Výberové konanie   na funkciu hlavného kontrolóra obce Šišov OBEC ŠIŠOV uznesením č. 159/2016 zo dňa 14.12.2016 VYHLASUJE Deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Šišov na utorok 7.3.2017 na zasadnutí obecného zastupiteľstva...

Prístavba k výrobnej hale Arnold izolácie k.s.

18.01.2017 10:17
scan0026.pdf (217847) scan0025.pdf (363192)  

Vianočný pozdrav

23.12.2016 10:09

Rozpočet 2017

15.12.2016 09:33
scan0015.pdf (110668) scan0014.pdf (266184) scan0013.pdf (270466) scan0012.pdf (204955)  

Mikuláš

01.12.2016 09:58
Pozvánka  Obecný úrad v Šišove pozýva všetky deti na MIKULÁŠA 5. decembra 2016 o 15:00 hod. do Základnej školy v Šišove. Pozvánka mikuláš2016.docx (232117)

Návrh rozpočtu

28.11.2016 15:33
scan0007.pdf (154530) scan0006.pdf (203050) scan0005.pdf (326211) scan0004.pdf (309035) scan0003.pdf (134161) scan0002.pdf (312999)  

Oznam OZ 2016

25.11.2016 10:09
oynam 2016.docx (15550)

Predaj pozemku

25.10.2016 20:11
Obec Šišov týmto zmysle ustanovenia  § 9 a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov oznamuje zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Šišov, a to : parc. č. 17/21 - ovocný sad vo výmere 609 m2 v katastrálnom území Šišov , obce Šišov,...

Predaj pozemku

12.09.2016 10:20
Obec Šišov týmto zmysle ustanovenia § 9  a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov oznamuje zámer previesť z dôvodu osobitného zreteľa časť parcely CKN číslo 71/5 – záhrada  vo výmere  922m2 na základe identifikácie...

Predaj pozemku

12.09.2016 10:16
Obec Šišov týmto zmysle ustanovenia § 9  a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov oznamuje zámer previesť z dôvodu osobitného zreteľa časť parcely CKN číslo 239 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere  533m2 na základe...
<< 9 | 10 | 11 | 12 | 13 >>