Novinky

Zberné miesto - Oznam

14.08.2020 19:25
Obec Šišov oznamuje občanom, že zberné miesto (za budovou kultúrneho domu)   bude z technických príčin zatvorené v termíne od 12. 08. 2020 do 31. 08. 2020.   Objemný a stavebný odpad môžu občania odovzdať priamo na skládke odpadov   spol. Borina EKOS Livinské...

Detská ambulancia Rybany

15.07.2020 11:26
V termíne od 20.07.2020 do 31.07.2020 Detská ambulancia v Rybanoch neordinuje.Akutne a neodkladné stavy ošetrí MUDr. Babčanová  detská ambulancia na poliklinike  v Bánovciach  nad Bebravou

Oznámenie "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027"

03.07.2020 14:48
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren

Záverečný účet obce Šišov

24.06.2020 08:10
Záverečný účet obce Šišov za rok 2019.doc (307712)

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

19.06.2020 12:52
Pozvánka na 23.júna 2020.pdf (439217)

Výročná správa

14.06.2020 15:10
Výročná správa obce rok 2019 KUZ (1).doc (502272)

Zámer predaja majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

27.05.2020 12:55
Zámer predaja majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa Obec Šišov, 956 38 Šišov č. 63, IČO: 00311138 v súlade s § 9a ods. 8, písm. e)  zákona č. 138/1991Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje   z á m e r   predaja a zámeny majetku obce Šišov ako...

Výberové konanie na obsadenie mista riaditeľa školy

26.05.2020 14:26
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy.docx (33296) Obec Šišov so sídlom: Obecný úrad, 956 38 Šišov 63 v zastúpení: Ing. Elenou Valachovou, starostkou obce             Obec Šišov v súlade s § 4 ods. 1 zákona...

Verejné sväté omše v kostole v Šišove

18.05.2020 09:09
Verejné sväté omše v kostole v Šišove. Piatok 18:00 hod. a v nedeľu 11:00 hod.   Vstup do kostola iba s rúškom ! Za dverami dezinfikovať ruky ! Sedieť na vyznačenom mieste - nálepka miesto na sedenie. Vzdialenosť 2 m Kapacita vo vnútri kostola v Šišove 40 osôb. Ak je viac ľudí, tak zostávajú...

Záverečný účet 2019

11.05.2020 12:59
zaverečný účet 2019.doc (307712)
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>