Novinky

Kalendár vývozu DS a KO

08.01.2020 08:25

Rozpočet na rok 2020

30.12.2019 13:58
Ropočet 2020 výdavky.pdf (22056) Rozpočet 2020 príjmy.pdf (10444)

Obecné zastupiteľstvo

04.12.2019 11:00
POZVÁNKA  V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam  verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutoční  dňa 10. decembra 2019 v Šišove o 16.30 hod. v budove Obecného úradu Šišov  PROGRAM...

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy

03.12.2019 08:05
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy.docx (31,9 kB)

Návrh rozpočtu 2020

25.11.2019 14:45
Návrh rozpočtu 2020-príjmy.pdf (566345) Návrh rozpočtu 2020-výdavky.pdf (443549)

Pozvánka

15.11.2019 12:36

Kalamitná situácia

12.11.2019 13:11
Dňa 10. 11. 2019 vzniknutá kalamitná situácia opäť preverila pripravenosť našich dobrovoľných hasičov. Následkom nepriaznivého počasia došlo k vyvráteniu stromu, ktorý ohrozoval nielen premávku v obci, ale mohlo dôjsť aj k ohrozeniu životov a majetku občanov. V tomto roku...

MŠ Šišov

12.11.2019 12:17
V mene obce Šišov, obecného úradu a vo svojom mene, ďakujem sponzorom spol. PALETA TOP spol. s r.o., Šmitala – zámkové dlažby SLOVAKIA TRANS TO, s.r.o., sponzorom, ktorí prispeli vecnými a finančnými príspevkami do tomboly na akcii „Denná hasičská súťaž“, členom DHZ, členom TJ...

Výzva - Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s.

12.11.2019 12:12

Oznámenie o začatí správneho konania

21.10.2019 10:46
Obec Šišov,  zastúpená starostkou obce Ing. Elenou Valachovou, Obecný úrad 63,  956 38 Číslo spisu ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>