ZŠ Šišov Oznam

15.03.2020 08:26

Vyučovanie počas uzavretia školy.


Vážení rodičia, milí žiaci,


na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so šíriacim sa
koronavírusom COVID-19 zo dňa 12.03.2020 som ako riaditeľka školy povinná zabezpečiť v rámci
možností našej školy samoštúdium žiakov formou elektronického prístupu.


V zmysle vyššie uvedeného Vám touto cestou oznamujem, že v čase prerušenia výchovno –
vzdelávacieho procesu na pôde školy som nariadila všetkým pedagogickým zamestnancom
kontaktovať žiakov školy a ich rodičov, za účelom zabezpečenia vyučovacieho procesu elektronickou
cestou. Pani učiteľky a páni učitelia budú posielať všetkým žiakom školy písomné a ústne úlohy,
zadania, učebné texty či pracovné listy prostredníctvom aplikácie edupage.sk, prostredníctvom portálu
bezkriedy.sk prípadne prostredníctvom skupín vytvorených na sociálnych sieťach (napr. cez
Facebook). Okrem toho zadania úloh budú zverejnené aj na stránke našej školy, pod samostatnou
kolónkou. Každý učiteľ dostal za úlohu dôsledne si plniť svoje povinnosti pedagóga.


Vážení rodičia, chcem Vás požiadať, aby ste dôsledne dohliadali na výkon a splnenie úloh, ktoré budú
pedagógovia v najbližších dňoch zadávať Vašim deťom. Rovnako chcem požiadať Vás milí žiaci, aby
ste v rámci svojich možností zabezpečili posun zadaných úloh aj k spolužiakom, ktorí majú sťažený
prístup k internetu tak, aby si aj títo žiaci mohli plniť svoje školské povinnosti.

 

Ďakujem za pochopenie a spoluprácu,
Mgr. Viera Božiková

riaditeľka školyVyučovanie počas uzavretia školy.
Vážení rodičia, milí žiaci,
na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so šíriacim sa
koronavírusom COVID-19 zo dňa 12.03.2020 som ako riaditeľka školy povinná zabezpečiť v rámci
možností našej školy samoštúdium žiakov formou elektronického prístupu.
V zmysle vyššie uvedeného Vám touto cestou oznamujem, že v čase prerušenia výchovno –
vzdelávacieho procesu na pôde školy som nariadila všetkým pedagogickým zamestnancom
kontaktovať žiakov školy a ich rodičov, za účelom zabezpečenia vyučovacieho procesu elektronickou
cestou. Pani učiteľky a páni učitelia budú posielať všetkým žiakom školy písomné a ústne úlohy,
zadania, učebné texty či pracovné listy prostredníctvom aplikácie edupage.sk, prostredníctvom portálu
bezkriedy.sk prípadne prostredníctvom skupín vytvorených na sociálnych sieťach (napr. cez
Facebook). Okrem toho zadania úloh budú zverejnené aj na stránke našej školy, pod samostatnou
kolónkou. Každý učiteľ dostal za úlohu dôsledne si plniť svoje povinnosti pedagóga.
Vážení rodičia, chcem Vás požiadať, aby ste dôsledne dohliadali na výkon a splnenie úloh, ktoré budú
pedagógovia v najbližších dňoch zadávať Vašim deťom. Rovnako chcem požiadať Vás milí žiaci, aby
ste v rámci svojich možností zabezpečili posun zadaných úloh aj k spolužiakom, ktorí majú sťažený
prístup k internetu tak, aby si aj títo žiaci mohli plniť svoje školské povinnosti.
Ďakujem za pochopenie a spoluprácu,
Mgr. Viera Božiková
riaditeľka školy