Zmeny a doplnky č. 3 - územný plán obce Šišov

20.11.2018 15:53

Sisov_ZaD3_oznamenie o strategickom dokumente.pdf (162074)

 1. Schéma zaverečnej časti.pdf (1569340)

 2. Ochrana prírody.pdf (565424)

 3. komp.priestorové riešenie.pdf (857370)

 4. Doprava a vodné hospodárstvo.pdf (2939432)

 5. Energ.a telekom..pdf (1365699)

  6. Ochrana pôdneho fondu.pdf (3166284)

  7. Schéma VPS.pdf (1210258)

  SIS_ZaD3_TEXT _N .pdf (690727)

ŠIŠOV ZMENY A DOPLNKY UPN.pdf (876984)