Verejné sväté omše v kostole v Šišove

18.05.2020 09:09

Verejné sväté omše v kostole v Šišove.

Piatok 18:00 hod. a v nedeľu 11:00 hod.

 

Vstup do kostola iba s rúškom !

Za dverami dezinfikovať ruky !

Sedieť na vyznačenom mieste - nálepka miesto na sedenie.

Vzdialenosť 2 m

Kapacita vo vnútri kostola v Šišove 40 osôb. Ak je viac ľudí,

tak zostávajú vonku.

Používajte len vlastné modlitebné knižky a po sv. omši si ich

vezmite domov. Nič nenechávajte na laviciach.

Veriaci nad 65 rokov zvážte osobnú účasť.

Úmysly svätých omší sa slúžia od 10. mája tak, ako boli

zapísané na konkrétny dátum. Neodslúžené za posledné 2

mesiace nebudu slúžené.

Aj naďalej slovenskí biskupi všetkých katolíckych diecéz

dišpenzujú svojich veriacich v tomto čase pandémie od účasti

na nedeľnej svätej omši a na účasti v prikázaný sviatok v

týždni, napr. Nanebovstúpenie Pána 21. mája. 2020. To

znamená, že účasť na nedeľnej svätej omši ma nezaväzuje v

čase pandémie vo svedomí.