Verejná vyhláška o začatí obstarávania Zmien a spolkov č. 3 Smerného územného plánu obce Šišov

07.05.2018 10:58

S_zacatie_verejna vyhlaska.doc (45568)
S_ZaD3_PP_Rozdelovnik.doc (67584)
S_ZaD3_schema predmetu.jpg (2401742)