Územné rozhodnutie - verejná vyhláška

25.07.2017 10:26

slovak telcom delcom stožiar.pdf (433699)