SODB 2021

07.04.2021 10:58
Výsledok elektronického sčítania obyvateľov v obci Šišov
Od 15. februára do 31. marca 2021 prebehlo elektronické sčítanie obyvateľov, v ktorom sa
sčítalo 4 844 007 obyvateľov, čo predstavuje 86 %.
V našej obci sa elektronicky sčítalo 92,13 % obyvateľov. Ďakujeme všetkým.
Asistované sčítanie obyvateľov, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby
potrvá 6 týždňov a termín vyhlási Štatistický úrad SR na základe epidemiologickej situácie na
Slovensku. O presnom termíne budeme občanov obce včas informovať.