Sčítanie obyvateľstva 2021

16.02.2021 08:42

Oznam k sčítaniu obyvateľov.
Od 15. februára 2021 sa začalo sčítanie obyvateľov. Sčítanie obyvateľov na základe rozhodnutia vlády SR z dôvodu pandemickej situácie sa uskutoční v dvoch etapách.
I. etapa: od 15. februára do 31. marca
II. etapa: od 1. apríla do 31. októbra.
V I. etape, t.j. od 15.februára do 31. marca, je možné sa sčítať výlučne len elektronicky na stránke www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie. Občan sa sčíta sám alebo
pomocou blízkej osoby. Všetky údaje, ktoré sa do formulára uvádzajú sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k 1. januáru 2021.
V prípade otázok zavolajte na obecný úrad v Šišove na číslo 038/760 40 97 alebo na call centrum 02/20 92 49 19.
V II. etape prídu na rad tí občania, ktorí pri vyplnení formulára potrebujú „oficiálnu“ pomoc, ktorá bude poskytnutá dvoma spôsobmi. V obci bude zriadené tzv. kontaktné miesto, resp. na Vás na Vašu žiadosť doma navštívi asistent sčítania, ktorí pomôže pri vyplnení potrebných údajov.
Pretože aj Váš klik môže rozhodnúť. Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu.
Zúčastniť sa sčítania je právom ale zároveň aj zákonnou povinnosťou každého občana.