Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šišov - Výzva na predloženie CP

22.11.2017 14:59

Predĺženie lehoty na predloženie cenovej ponuky

Oznamenie_predlzenie_lehoty.pdf (330909)

 

Príioha c.1 - vykaz vymer.pdf (73598)
Priloha c. 2-Navrh_na_plnenie_kriteria.pdf (23300)
Priloha_c3-Navrh_zmluvy_o_dielo.pdf (80491)
Priloha-c.4-Cestne-prehlasenie_o_uplatneni_socialneho_aspektu..doc.pdf (23017)
Vyzva_na_predlozenie_cenovej ponuky.pdf (118950)