Prerušenie prevádzky ZŠ a MŠ

22.02.2021 11:23

Vážení občania,
v súvislosti s opatreniami Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trenčín a vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu v súvislosti s ochorením na COVID - 19 zostávajú Základná škola v Šišove a Materská škola v Šišove od 22. 2. 2021 zatvorené až do odvolania. Vyučovanie v základnej škole bude pokračovať dištančnou formou.