Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávanie (verejná vyhláška)

05.05.2017 10:10