Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

24.01.2019 08:11

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

 

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone správy vo verejnom záujme v znení  neskorších predpisov zverejňujeme  informáciu o voľnom pracovnom mieste.

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Šišov, 956 38 Šišov č. 74

 

Kategória voľného pracovného miesta:  školník/kurič  a obsluha plynovej kotolne

 

Pracovný pomer: na dobu určitú (12 mesiacov)

 

Pracovný úväzok: 100 %

 

Platové podmienky:  určené v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona  č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení  niektorých zákonov.

 

Nástup do zamestnania: 14.02. 2019

 

Naplň (druh) práce:  bežné údržbárske práce, kontrola budovy, kosenie, odpratávanie snehu, obsluha plynovej kotolne

 

Požadované vzdelanie: základné vzdelanie

 

Zručnosti, schopnosti:

- fyzická zdatnosť

- technická gramotnosť

- manuálne zručnosť

- komunikácia (jednanie s ľuďmi)

 

Ďalšie požiadavky:

Kuričský preukaz, resp. ochota dorobiť si ho

 

Osobné predpoklady:

- iniciatívnosť

- ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)

- precíznosť (presnosť)

- praktické myslenie

 

Iné predpoklady:

- bezúhonnosť

- zdravotná spôsobilosť

 

Požadované doklady:

- žiadosť o prijatie do zamestnania

- životopis

- fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní

- súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť najneskôr do 31.01. 2019 do 12:00 h na adresu: Základná škola Šišov, 956 38 Šišov č. 74

 

V Šišove dňa 23.01. 2019

 

 

                                                                                             

 

                                                                                              Mgr. Mária Kubričanová

                                                                                                     riaditeľka školy