Oznámenie - Daň z nehnuteľnosti a daň za psa za rok 2015

07.06.2015 10:35

Obecný úrad v Šišove oznamuje občanom postup pre vyrubenie a platenie daní z nehnuteľnosti a dani za psa pre rok 2015. Dane môžete uhradiť alebo si vyzdvihnúť rozhodnutie na obecnom úrade v Šišove.