Oznam pre poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP

03.02.2015 09:43
Zamestnanci ÚPSVaR Partizánske, pracovisko Bánovce nad Bebravou vyzývajú všetkých 
 
poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, aby 
 
začali dokladovať potvrdenia o svojom príjme a príjme spoločne posudzovaných osôb za rok 
 
2014. Zároveň u p o z o r ň u j ú, aby doklady o príjme doručili najneskôr do 15.3.2015
 
vždy v pondelok, v utorok a v stredu.