Opatrenie , Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

26.03.2020 12:27

www.hrustin.sk/files/2020-03-25-110051-Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020.pdf