Obecné zastupiteľstvo

22.02.2016 20:17

Oznám

Dňa 25.2.2016 o 18.00 hod sa uskutoční obecné zastupiteľstvo v zasadáčke obecnéhio úradu.