Návrh rozpočtu 2020

25.11.2019 14:45

Návrh rozpočtu 2020-príjmy.pdf (566345)

Návrh rozpočtu 2020-výdavky.pdf (443549)