MŠ Šišov

12.11.2019 12:17

V mene obce Šišov, obecného úradu a vo svojom mene, ďakujem sponzorom spol. PALETA TOP spol. s r.o., Šmitala – zámkové dlažby SLOVAKIA TRANS TO, s.r.o., sponzorom, ktorí prispeli vecnými a finančnými príspevkami do tomboly na akcii „Denná hasičská súťaž“, členom DHZ, členom TJ Sokol Šišov, ako aj všetkým ostatným, ktorí prispeli formou dobrovoľného vstupného na akcií „Deň detí“ za sponzorské príspevky, za ktoré boli zakúpené nové lehátka s matracom,  plachty a ďalšie vybavenie pre Materskú škôlku v Šišove.

Ďakujeme im, že prispeli ku skrášleniu našej škôlky.

Ing. Elena Valachová 

starostka obce