Milí spoluobčania,

14.01.2019 17:36

Milí spoluobčania, zima nám minulý týždeň nadelila viac snehu ako sme dokázali s obecnými prostriedkami a zamestnancami obce pohotovo a rýchlo odpratať.  Preto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí dobrovoľne a svojpomocne prispeli k zabezpečeniu priechodnosti obecných ciest a chodníkov. Patrí Vám veľká vďaka.

 

Ing. Elena Valachová, starostka obce