Kominár

11.09.2017 10:54

Oznam – Kominárske služby

Dňa 27.09.2017 sa v našej obci budú vykonávať revízie a čistenie komínov na plynné a tuhé palivo. Čistenie a kontroly komínov, dymovodov podľa § 23 ods. 1 vyhlášky č. 401/2007 Z.z.. Občania, ktorý budú mať záujem, nech sa prídu nahlásiť na obecný úrad alebo emailom: obecsisov@gmail.com alebo telefonický: 038/7604097.