Kalamitná situácia

12.11.2019 13:11

Dňa 10. 11. 2019 vzniknutá kalamitná situácia opäť preverila pripravenosť našich dobrovoľných hasičov. Následkom nepriaznivého počasia došlo k vyvráteniu stromu, ktorý ohrozoval nielen premávku v obci, ale mohlo dôjsť aj k ohrozeniu životov a majetku občanov. V tomto roku už druhý krát bola takto preverená pripravenosť dobrovoľných hasičov na zásah.

Preto v mene obce Šišov ďakujem členom DHZ za pohotový a rýchly  zásah pri ochrane životov a majetku občanov pri živelných pohromách a požiaroch.

Ing. Elena Valachová - starostka obce