Elektronická adresa - voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

21.08.2017 18:38

V súlade s Harmonogramom organizačno - technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017.

Obec Šišov určuje elektronickú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komsie takto:

obecsisov@gmail.com

 

V Šišove, 21.8.2017