COOP Jednota

31.08.2020 14:20

COOP Jednota aj v roku 2020 vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie grantu
v rámci 4. ročníka projektu „Program podpory lokálnych komunít“ .
Zámerom je podporiť rozvoj miestnych a regionálnych iniciatív, podporiť účasť občanov na
miestnom a regionálnom rozvoji rôznych foriem – drobné stavby, propagácia tradícií a pod.
Prvotný výber projektov zo všetkých prihlásených za daný región je v kompetencii
regionálnej COOP Jednoty.
COOP Jednota Topoľčany sa rozhodla poskytnúť grant 6000 € našej obci na realizovanie
jedného z troch projektov. O tom, ktorý projekt to bude, rozhodnete vy – občania, zákazníci
COOP Jednoty.
Obec vypracovala tri nasledovné projekty :
Obec Šišov - Fitnes park
Predmetom projektu je vybudovanie fitnes parku v rámci areálu, a to osadenie prvkov na
športové využitie a aktívne trávenie voľného času. Realizáciou projektu by sa dosiahla súhra
pohybových aktivít detí, rodičov, starých rodičov ale aj ďalších jednotlivcov. Fitnes park je
vhodný pre všetky vekové kategórie.
Obec Šišov - Športom ku zdraviu
Predmetom projektu je čiastočná revitalizácia ihriska a materiálno-technické vybavenie
hráčov. Revitalizácia ihriska by spočívala vo vyrovnaní terénu a výseve novej trávy. V rámci
materiálno-technického vybavenia by bola zakúpená lajnovačka, svetelná tabuľa a športové
teplákové súpravy pre hráčov.
Obec Šišov - Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok
Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu dvoch autobusových zastávok v lokalite smer
Libichava a Kyslá voda umiestnením nových zastávok, ktoré budú vyrobené z dreva a v
každej sa bude nachádzať lavička, smetná nádoba a v okolí sa vysadí zeleň.
Hlasovanie prebehne v predajni COOP Jednota v Šišove.
O víťaznom projekte rozhodnete vy – občania, zákazníci COOP Jednoty! Za každý nákup
v hodnote 5 € dostanete žetón, ktorým môžete hlasovať. Hlasovanie prebieha od 2. septembra
do 30. septembra 2020.