Vážení spoluobčania.
Nový rok je asi pre každého z nás charakteristický najmä tým, že v našich
myšlienkach sa snažíme o jeho hodnotenie, bilancujeme dosiahnuté výsledky, porovnávame
realitu s našimi plánmi, predstavami, čo mohlo a malo dopadnúť lepšie, z čoho sa treba poučiť
a naopak, na čom môžeme stavať o koho, alebo o čo sa môžeme oprieť aj v budúcnosti.
Každému z nás iste hlavou prebehne, čo nám tento rok prinesie. Či bude lepší
a šťastnejší, ako rok predchádzajúci za ktorým sa ešte obzrieme, zaspomíname, ale už sa
nikdy nevráti späť. Pre niekoho bol úspešný, pre niekoho pestrý alebo pre niekoho naplnený
smútkom.
Nový rok je pre každého z nás aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových
cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roku chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom
živote. Pred nami ako miestnou samosprávou sú plány, projekty a problémy, ktoré neboli
dokončené v minulom období. Treba ich vyriešiť čo najskôr, pretože nás každý deň čakajú
nové výzvy a úlohy, ktoré by sme chceli zrealizovať pre lepší a krajší život nás všetkých.
Každý z nás svojím konaním a postojom do určitej miery ovplyvňujeme dianie okolo
seba a naopak, naše okolie ovplyvňuje nás. Rodina, spolupracovníci, priatelia, ale aj široká
verejnosť naše kroky pozoruje a robí nás zodpovednými. A práve naša zodpovednosť, je
našim najvplyvnejším činiteľom, hlavne ak okolnosti vyžadujú problém riešiť nepopulárne,
ale systematicky, kedy sa správnosť našich krokov ukáže až neskôr. Neviem úprimne, z
celkového hľadiska fungovania obce a života v nej, predchádzajúci rok označiť za úspešný,
alebo neúspešný. Nie všetky ukazovatele sa dajú vyjadriť číselnými hodnotami. Hodnotenie
predchádzajúceho obdobia prenechám v plnej miere na každého z Vás. Nechcem teraz, z
tohto miesta viac rozoberať úspešné a neúspešné projekty. Z tohto miesta by som sa hlavne
chcela úprimne a z celého srdca poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, rovnako
úprimne by som sa chcela poďakovať, Vám milí spoluobčania, našim spoločenským
organizáciám, farskému úradu, pracovníkom zdravotníckych zariadení, pracovníkom
a žiakom Základnej školy, Materskej školy, našim firmám a živnostníkom, všetkým mojim
spolupracovníkom na obecnom úrade, na obci ako aj ďalším nemenovaným sympatizantom
obce a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zlepšovaní životnej úrovne v
našej obci a na jej reprezentácií a propagácii.
Vážení spoluobčania, v prichádzajúcom Novom roku 2020, Vám v mene svojom a tiež
i v mene svojich spolupracovníkov, v mene poslancov obecného zastupiteľstva, prajem veľa
lásky a pohody vo vašich rodinách, porozumenie a toleranciu medzi susedmi, veľa šťastných
krokov pri napĺňaní vašich želaní a predsavzatí. Zároveň nezabúdajme na tých, ktorí už nie sú
medzi nami a naše spomienky si určite zaslúžia. Nájdime a chráňme si to, čo má v našom
živote ozajstnú hodnotu. Nech je pre Vás rok 2020, rokom radosti, šťastia a úspechov.
S úctou
 
Ing. Elena Valachová
starostka obce

 

Vážení spoluobčania.
Nový rok je asi pre každého z nás charakteristický najmä tým, že v našich
myšlienkach sa snažíme o jeho hodnotenie, bilancujeme dosiahnuté výsledky, porovnávame
realitu s našimi plánmi, predstavami, čo mohlo a malo dopadnúť lepšie, z čoho sa treba poučiť
a naopak, na čom môžeme stavať o koho, alebo o čo sa môžeme oprieť aj v budúcnosti.
Každému z nás iste hlavou prebehne, čo nám tento rok prinesie. Či bude lepší
a šťastnejší, ako rok predchádzajúci za ktorým sa ešte obzrieme, zaspomíname, ale už sa
nikdy nevráti späť. Pre niekoho bol úspešný, pre niekoho pestrý alebo pre niekoho naplnený
smútkom.
Nový rok je pre každého z nás aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových
cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roku chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom
živote. Pred nami ako miestnou samosprávou sú plány, projekty a problémy, ktoré neboli
dokončené v minulom období. Treba ich vyriešiť čo najskôr, pretože nás každý deň čakajú
nové výzvy a úlohy, ktoré by sme chceli zrealizovať pre lepší a krajší život nás všetkých.
Každý z nás svojím konaním a postojom do určitej miery ovplyvňujeme dianie okolo
seba a naopak, naše okolie ovplyvňuje nás. Rodina, spolupracovníci, priatelia, ale aj široká
verejnosť naše kroky pozoruje a robí nás zodpovednými. A práve naša zodpovednosť, je
našim najvplyvnejším činiteľom, hlavne ak okolnosti vyžadujú problém riešiť nepopulárne,
ale systematicky, kedy sa správnosť našich krokov ukáže až neskôr. Neviem úprimne, z
celkového hľadiska fungovania obce a života v nej, predchádzajúci rok označiť za úspešný,
alebo neúspešný. Nie všetky ukazovatele sa dajú vyjadriť číselnými hodnotami. Hodnotenie
predchádzajúceho obdobia prenechám v plnej miere na každého z Vás. Nechcem teraz, z
tohto miesta viac rozoberať úspešné a neúspešné projekty. Z tohto miesta by som sa hlavne
chcela úprimne a z celého srdca poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, rovnako
úprimne by som sa chcela poďakovať, Vám milí spoluobčania, našim spoločenským
organizáciám, farskému úradu, pracovníkom zdravotníckych zariadení, pracovníkom
a žiakom Základnej školy, Materskej školy, našim firmám a živnostníkom, všetkým mojim
spolupracovníkom na obecnom úrade, na obci ako aj ďalším nemenovaným sympatizantom
obce a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zlepšovaní životnej úrovne v
našej obci a na jej reprezentácií a propagácii.
Vážení spoluobčania, v prichádzajúcom Novom roku 2020, Vám v mene svojom a tiež
i v mene svojich spolupracovníkov, v mene poslancov obecného zastupiteľstva, prajem veľa
lásky a pohody vo vašich rodinách, porozumenie a toleranciu medzi susedmi, veľa šťastných
krokov pri napĺňaní vašich želaní a predsavzatí. Zároveň nezabúdajme na tých, ktorí už nie sú
medzi nami a naše spomienky si určite zaslúžia. Nájdime a chráňme si to, čo má v našom
živote ozajstnú hodnotu. Nech je pre Vás rok 2020, rokom radosti, šťastia a úspechov.
S úctou
 
Ing. Elena Valachová
starostka obce
 

VÍTAME VÁS NA WEB STRÁNKACH OBCE ŠIŠOV

 

 

Obec Šišov sa nachádza 110km od hlavného mesta SR - Bratislavy, v oblasti Nitrianskej pahorkatiny, v susedstve pohorí Považský Inovec a Tríbeč, ktoré majú vynikajúce poľovné revíry. Geograficky patrí do okresu Bánovce nad Bebravou - Trenčianský kraj.