Vážení spoluobčania.

rok 2018, ktorý sme prežívali v každodenných radostiach, ale aj starostiach, zostane už len v našich spomienkach. Určite sa ho každý z nás snažil naplniť ako najlepšie vedel, či už v oblasti pracovnej, rodinnej alebo osobnej.

Pred nami je rok 2019. Opäť prežívame prvé hodiny a dni nového roka, podávame si ruky s priateľmi a známymi, vyslovujeme želania na rok, do ktorého sme práve vstúpili.

Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka 2019 chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali i nestihli urobiť. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci začaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.

Je veľa vecí, ktoré je potrebné v našej obci vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Ale zase na druhej strane je treba do budúcna pozerať reálne, uprednostniť také projekty, ktoré sme schopní v rámci nášho ľudského úsilia a hlavne financií zvládnuť.

Dovoľte mi, aby som na prahu nového roka úprimne poďakovala všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k rozvoju a zveľadeniu obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného života.

Ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, učiteľom, členom Telovýchovnej jednoty Sokol Šišov, členom Dobrovoľného hasičského zboru obce, podnikateľským subjektov a živnostníkom, ale aj Vám občanom obce, ktorí svojou činnosťou dokazujú, že im osud našej obce nie je ľahostajný.

 

Želám a prajem Vám do Nového roka 2019 viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia, pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.

 

Želajme si v novom roku dobrých ľudí vždy po boku. Zdravia, lásky plný dom a spokojný život v ňom.

 

Šťastný celý rok 2019 želá

 

Ing. Elena Valachová

starostka obce

 
 
 

VÍTAME VÁS NA WEB STRÁNKACH OBCE ŠIŠOV

 

 

Obec Šišov sa nachádza 110km od hlavného mesta SR - Bratislavy, v oblasti Nitrianskej pahorkatiny, v susedstve pohorí Považský Inovec a Tríbeč, ktoré majú vynikajúce poľovné revíry. Geograficky patrí do okresu Bánovce nad Bebravou - Trenčianský kraj.